Ochrana osobních údajů

Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro vyřízení objednávky e-Shopu Oliváče.cz a to na dobu neurčitou. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Prodávající se zavazuje, že sdělené osobní údaje za žádným účelem neposkytne třetí straně.

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, má právo na přístup ke sděleným údajům, má právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám takto písemně.